Home | People |

YoYo Zhan

Education

  • B.A. in Advertising, Nanjing University, 2010-2014